فروردین 1389 - در دوران بـــرزخی ...


در دوران بـــرزخی ...

فهرست بیش از 300 عنوان ِِ

 

FARSIBLOG

از بالا به پایین ، صفحه اول
 

? کسی که آقا-زاده به دنیا اومده!!! ...
 

? جمال محمد
 

? شُـکـوه ِ عـدالـت ...
 

? سَـر وُ تـَـه ِ یک کرباس! ...
 

? عـروج ِ سه ستارهء عالـَـم وُ آ د م ...
 

? پـرونـدهء انـرژی هسته-ای ما چند بار ...
 

? ذوب شدن ِ مُـراد در مُـریـد (؟!) ...
 

? دُ م ِ خروس را باور کنیم یا قــَســَم ...
 

? پنجاه سال در مکتب وُ محضر ...
 

? آفتاب-پرستان ِ انسان-نما ...
 

? نردبان ِ ترقی ِ بعضی-ها ...
 

? نارُفقای ِ انقلابی ، دوستان نادان و ...
 

? و کشف حجاب خواهند کرد ...
 

? هر چه گویم من از آن ...
 

? یعنی ممکنه؟! ...
 

? نکاتی از پیامبر عاشورا ...
 

? وََ گـــر نََه ، صـد قــََدَح نــََـفـتـــاده بـشـکـسـت ...? فصل ِ تبلیغات ِ نذری! _
 

? نگاه ِ دوگانهء همبستگی وَ وحدت! ...
 

? راهت سبزتر ، هموارتر ...
 

? بـذاریـن سـَر ِ مَـرد م یـَـه خُرده گـــرم ...
 

تا به دیدار دگر، تا اربعین ...
 

? نماز شام غریبان چو ...
 

? چه به نماز باشی ، چه به شراب ...
 

? بر خداست که او را به همان جایگاه حاکم ستمگر ...
 

? کربلا یعنی ...
 

? بُـن-بَـست ِ حاکمیت سُـلـطـه ...
 

? وقتی مادر ، نا-مادری میکند!!! ...
 

? مردان ِحـق ، سیاست-باز ...
 

? مُُـــــزدوران ِِ ِ مـسـیـحـیـت ِ صـهـیـونـیـسـتـی ...
 

? معرفی مـُفـسـدان اقتصادی آغاز شد!
 

? تحریف ، خَـفَـقـان ، وَ ...
 

? مـشـق ِ شـجـاعـت ...
 

? شـَــک در سـفـیـدی ِ بـرف! ...
 

? حـَمـام ِ خون ِ وَهابی-ها در ممالک اسلامی ! ...
 

? شُـرکای ِ ظـلـم ! ...
 

? شـنـیـد ن کی بوَد مانند د یـد ن! ...
 

? مـرا قـب باشیم سفارت امریکا دوباره بـازگـشـایی نشود!
 

? شـب ِ یَـلدا کـنـار ِ آ شـخـور-هـا! ...
 

? فتح ِ توحیدی ...
 

? فاصله - های ِ ویرا نگـر ...
 

? چه کسی به امام حسین توهین کرده است؟!
 

? بهتر از هفتاد حج ؟ ...
 

? بچه-های این دوره زمونه! ...
 

? من به هیچ وجه آمریکایی ...
 

? شورای همکاری کشورهای ِ عربی خلیج فارس!!! ...
 

? سالروز ِ شهادت ِ جواد الائمه ...
 

? مهمان افتخاری ِ خلیج ِ عـــربـــی!!! ...
 

? مدرس ، خوار چشم ...
 

? اسب سواری پیشکش-ات! ...
 

? خوار چشم دشمنان اسلام وَ ...
 

? مـشـغـلهء مـجـلـس ِ هـفـتـم ...
 

? میلاد رضای ِ سریع الرضا بر پیروان وَ مُحبین او مبارک ...
 

? هـزار راه ِ رفتهء تکراری وُ کوتاه ...
 

? کی چی میگه؟ ...
 

? مَـردان ِ بی ادعـا ...
 

? کیش وُ مات ِ غافلگیری! ...
 

? ا نـتـخـــا ب! ...
 

? کجاست گوشی برای شنیدن ، و ...


? این ابر قدرت چطور به زانو افتاده!!! ...
 

? سـوگ ِ کـودکانـهء ...
 

? « بابا نان داد »!!! ...
 

? خـراب ِ اخلاقـِـتـَــم ...
 


نوشته شده در پنج شنبه 89/1/19ساعت 6:35 عصر توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |