دی 84 - در دوران بـــرزخی ...


در دوران بـــرزخی ...

 

  

 در کاخ هم میشود 

 داد-گستری کرد؟! ...

 

زهر-خند وُ اندیشهء (۱۱)

 

 

 

 

 

 

  

 تهیه و تدوین: عـبــد عـا صـی
 
 

  

  


نوشته شده در پنج شنبه 84/10/8ساعت 7:19 عصر توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

 

  

 لبخندی وُ اندیشه-ای!؟ ...

(۱۰)

 

 

   

  

 

  

 تهیه و تدوین: عـبــد عـا صـی
 
 

  

  


نوشته شده در سه شنبه 84/10/6ساعت 7:7 عصر توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

 

 

 آنـچــه که عـیــان است ،

 چه حـاجت به بـیــان است!!! ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « تهیه و تدوین: عـبــد عـا صـی »

 

 

 


نوشته شده در دوشنبه 84/10/5ساعت 8:31 صبح توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

   

 

 سلام بر مسیح و خدای مسیح ...

 سلام بر رسول کرامت وُ رحمت ، 

 یاور ِ قـــا ئـم ِ رحمت ...

 سلام وُ تهنیت بر پیروان راستین ،

 مُـحـبـّیــن ، و خادمین ِ صادق ِ او ...

 

 « تهیه و تدوین: عـبــد عـا صـی »

 

 


نوشته شده در شنبه 84/10/3ساعت 11:51 عصر توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

 

  

 لبخندی وُ اندیشه-ای!؟ ...

(۹)

 

  ا َه ه ه !!! دَندون رو جیگر بذار! ... 

 جشن ِ یونجه-زار-مون همین فرداست!!! ...

 

 

  

  اگه« گاو ِ پیشونی-سفید بودیم » 

 تاحالا گیر افتاده بودیم آآ !!! ... 

  

 

   عادت کرده همیشه دیر بیاد! ۰۰۰

  

 تهیه و تدوین: عـبــد عـا صـی
 
 

  

  


نوشته شده در جمعه 84/10/2ساعت 9:16 عصر توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

 

  

 لبخندی وُ اندیشه-ای!؟ ...

(۸)

 

  ا َه ه ه !!! با این که یــِه عالـَمـه 

 « داوود خَـطـَر» میشه خرید!؟ ۰۰۰

 

 

  

 « یــِه لنگه کشف » پیدا نَـکـَلــدیــن!؟ ۰۰۰

 

 

 

 

  

 تهیه و تدوین: عـبــد عـا صـی
 
 

  

 

سلام عزیز ِ برادر، کلامی، پیامی دارید، بفرمائید ؛

چـاپـار ِ بـرقـی ایـنـجاسـت:

 

 

 

 

 


نوشته شده در پنج شنبه 84/10/1ساعت 12:26 صبح توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |