بهار 1387 - در دوران بـــرزخی ...


در دوران بـــرزخی ...


فهرست بیش از 300 عنوان ِِ

FARSIBLOG

از بالا به پایین ،
صفحه اول
? کسی که آقا-زاده به دنیا اومده!!! ...

? جمال محمد

? شُـکـوه ِ عـدالـت ...

? سَـر وُ تـَـه ِ یک کرباس! ...

? عـروج ِ سه ستارهء عالـَـم وُ آ د م ...

? پـرونـدهء انـرژی هسته-ای ما چند بار ...

? ذوب شدن ِ مُـراد در مُـریـد (؟!) ...

? دُ م ِ خروس را باور کنیم یا قــَســَم ...

? پنجاه سال در مکتب وُ محضر ...

? آفتاب-پرستان ِ انسان-نما ...

? نردبان ِ ترقی ِ بعضی-ها ...

? نارُفقای ِ انقلابی ، دوستان نادان و ...

? و کشف حجاب خواهند کرد ...

? هر چه گویم من از آن ...

? یعنی ممکنه؟! ...

? نکاتی از پیامبر عاشورا ...

? وََ گـــر نََه ، صـد قــََدَح نــََـفـتـــاده بـشـکـسـت ...

? نگاه ِ دوگانهء همبستگی وَ وحدت! ...

? راهت سبزتر ، هموارتر ...

? بـذاریـن سـَر ِ مَـرد م یـَـه خُرده گـــرم ...

تا به دیدار دگر، تا اربعین ...

? نماز شام غریبان چو ...

? چه به نماز باشی ، چه به شراب ...

? بر خداست که او را به همان جایگاه حاکم ستمگر ...

? کربلا یعنی ...

? بُـن-بَـست ِ حاکمیت سُـلـطـه ...

? وقتی مادر ، نا-مادری میکند!!! ...

? مردان ِحـق ، سیاست-باز ...

? مُُـــــزدوران ِِ ِ مـسـیـحـیـت ِ صـهـیـونـیـسـتـی ...

? معرفی مـُفـسـدان اقتصادی آغاز شد!

? تحریف ، خَـفَـقـان ، وَ ...

? مـشـق ِ شـجـاعـت ...

? شـَــک در سـفـیـدی ِ بـرف! ...

? حـَمـام ِ خون ِ وَهابی-ها در ممالک اسلامی ! ...

? شُـرکای ِ ظـلـم ! ...

? شـنـیـد ن کی بوَد مانند د یـد ن! ...

? مـرا قـب باشیم سفارت امریکا دوباره بـازگـشـایی نشود!

? شـب ِ یَـلدا کـنـار ِ آ شـخـور-هـا! ...

? فتح ِ توحیدی ...

? فاصله - های ِ ویرا نگـر ...

? چه کسی به امام حسین توهین کرده است؟!

? بهتر از هفتاد حج ؟ ...

? بچه-های این دوره زمونه! ...

? من به هیچ وجه آمریکایی ...

? شورای همکاری کشورهای ِ عربی خلیج فارس!!! ...

? سالروز ِ شهادت ِ جواد الائمه ...

? مهمان افتخاری ِ خلیج ِ عـــربـــی!!! ...

? مدرس ، خوار چشم ...

? اسب سواری پیشکش-ات! ...

? خوار چشم دشمنان اسلام وَ ...

? مـشـغـلهء مـجـلـس ِ هـفـتـم ...

? میلاد رضای ِ سریع الرضا بر پیروان وَ مُحبین او مبارک ...

? هـزار راه ِ رفتهء تکراری وُ کوتاه ...

? کی چی میگه؟ ...

? مَـردان ِ بی ادعـا ...

? کیش وُ مات ِ غافلگیری! ...

? ا نـتـخـــا ب! ...

? کجاست گوشی برای شنیدن ، و ...

? سـوگ ِ کـودکانـهء ...

? « بابا نان داد »!!! ...

? خـراب ِ اخلاقـِـتـَــم ...

? رمضان ، ماه ِ رحمت وَ کرامَت ...

? این زلزله پایان ندارد!...

? اهرم قدرت ِ مطالبات ِ مردمی

? مولود رمضان ...

? کاش باورمان میشد که آخر ِ سهم هر کس ، یک وَجب خاکه! ...

? خـوووب گاویـه! بـدوش! بـدوش!

? ما که حـسرت به دل موندیم!

? عـوارضی ِ کوچهء ما! ...

? ابوذر زمان

? مهرورزی چه جَهتیه؟! ...

? سالروز ِ میلاد گل ِ نرگس مبارک ...

? آمریکا در چه فکری-یه ...

? نون ِ کسی رو آجـُر نکین! ...

? مردی با این همه حرفهای تازه ...

? کودتای نفاق ، کودتای ننگین 28 مرداد 1332

? قـیـصـر آسوده بـخواب که مـا بیداریـم؟! ...

? طلوع ِ سه ستارهء ...

? بزرگ-ترین داغ زندگی ِ یک ...

? همه در بـنـــدیـم! هـر کسی به نـوعی! ...

? کسی نیس یک مَـهـد کودک براش بـخـــره؟! ...

? سالروز شهادت اسطورهء صبر وُ استقامت (?)

? شوخی نکن! دلـخـور میشـم!!! ...

? عـاقـبت پـیـچ در پـیـچ ِ ...

? آ شـنـای ِ کـوچـه-هـا؟! ...

? جمعه به مکتب آورد ...

? گـر رسول ِ خون ِ من باشی ...

? سـخـنـانی از مـولـود ِ استـثـنـائی ...

? مـَنـشـاء گـُم-گـشـتـگی ، کـوتـَـــه بینی-سـت ...

? دنـیـــای ِ شـیـر تو شـیـر! ...

? ا نـتـقـا ل ِ ... وَ فَـنـا وَری ...

? هـمـیـشـــه حـق با مَـردمـــه؟ ...

? چرا عرضه آزاد بنزین منتفی شد؟

? سـایـهء هـمـسـایهء قـدیـمی

? شـمـا رازی ، مـا هم راضـی!!! ...
نوشته شده در یکشنبه 87/1/11ساعت 2:50 عصر توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |


فهرست بیش از 300 عنوان ِِ

FARSIBLOG

از بالا به پایین ، صفحه دوم


? در مـا تـــم ِ هـمـدم وُ هم- زبـانی هـمـــراز ...

? رشـتـــه هامـــو پـنـبــــه نـکـنـیـــن!!! ...

? مـیـلاد یـاس ِ کـبـــود

? د یـگـه کی مـُـقـصـــره؟

? نـــا ن وُ نـــا م وُ ...

? ... چـه می- گـوئـیـــد؟

? جـشـن ِ مُـقـــاومـت ِ کـُــره ...

? دَر پـِی ِ سـیـمُــــرغ ِ شـانـس وُ ...

? مـظـلـــوم - نـمـائی غالبا سلاح فریبنده ...

? بـی- تـفـــا وتـی ، بَـد تـَــریـن بـــلاسـت ...

? ضـریـح ِ گــُـم - شـُــده

? مُـعـادله - ای که کـامـــلا مـعـکـوس از آب در آمـــد! ...

? تازه این آغاز فصل عاشقى- ست ...

? ا نـگـیـــزه ، بـــزرگ- تـــریـن پـشـتـــوانـــهء بـشـــر ...

? اندر حال و هوای سیاست-بازی ...

? سرچشمهء مهرورزی وٌ عاطفه ...

? دوستی ِ خاله خرسه ...

? ا فـــول تدریجی ...

? عـلف هـَـرز ِ هــرزگی! ...

? نامه رسان ، نامه من دیر شد ...

? بارانی که رحمت است را چرا ...

? مـیــلـیـــاردرهـــای گـــرسـنـــه

? هر کس چیزی به من یاد دهد ...

? شـهــــر زر ، زور ، دود ...

? راضی-ترین مردم ...

? غـــریـب- تـــریـن ســـردار تـــاریـخ

? تــا تـنـــور داغـــه! ...

? گهـر راز

? ز ِبـِل- تـرین مـجـری ِ قـانـون

? مـزایـای ِ بـچـه-هـای خـیــابـانـخـواب! ...

? شهرام جزایری را خدا آزاد کرد

? وقـتی خَــری نـاجـی مـیـشــه!؟ ...

? کرم از خود ِ ...

? تـــرویـج عـقـــده خـود-کـم-بـیـنی (?)

? زمینه و مقدمهء انقلاب اسلامی ایران

? اربابان شاه پس از کودتای آمریکائی ?? مرداد

? تـلــه به دست ِ دشـمـن نـد یــم!!!

? یـــا ر ا ن مـخـلـص ا بـاعـبـــد ا لله ... (?)

? سَـجـــا د ِ صَـبـــور

? ز ِ ایـل ِ حـقـیـقـت

? کل ا رض کـــر بـــلا ...

? جـمــاعـت ا هـل کــر ا مـت

? مـهــرورزی بـــر ا د ر ا نـــه! ...

? مسلمانان غیور ...

? آفـتـابـــه لــگــن هـفـت دست ، شـام و‌ نـهـار هـیـچـی! ...

? سالروز ِ ارتحال ِ مشکوک جـهان پـهــلـوا ن تخـتی

? عوامل تیره-روزی ِ مَرد م؟! ...

? حـسرت ِ کـوخ وُ بُـلـنـدای ِ کـــاخ ...

? عـظـمـت بـزرگـداشت ِ روز ِ جـانـبـاز در خـانـهء مـلـت؟! ...

? چـهـره-هـای مَـطـرح ِ روز ...

? ما راضی ، شُـمــام بـــازی!!! ...

? ریاضَت در عَـصـر ِ اطلاعات ِ دیـجـیـتـالی!

? آدَمـای ِ وارونـه ؛ وَ بـیــراهـهء زنـدگـی!؟ ...

? مـَن مـتـعـلــق به تـَمــام ِ مـَردُ م ِ دُ نـیـــام! ...

? این مافیای دخانیات ِ کذائی هم مثل برادر بزرگش از هفت دولت آزاد است!؟ ...

? تـوطـئــه بـرخی سـران عـرب و صـهـیــو نـیـسـم

? مــزرعـــهء د نـیـــا ...

? کـُـلـفـَت ِ ?? سالهء رُباتیک!؟ ...

? عـدم مـقـاومـت ، این سـلـطـه-گری را تا چـیـن هم گـسـتــرش مـیـدهــد! ...

? بـیــراهـه-های کاخ ِ سـفـیــد؟!

? شَـهـیــد ِعِـدالـَت (?)

? اوَلـیـن عـیــن ِ عـشــق

? ... خـَفـَه-ات می-کنـم آ آ ! ...

? اى رمضان از تو شَرف یافته

? چـی مـیـشـه گـفـت! ...

? به د نـبـا ل ِ در ِ بــاغ ِ سـبــز تـا به کـِـی؟! ...

? هر کی به فکر خـویـشـه ، کـوسـه به فـکـر ِ ریـشــه! ...

? ایـران ، مـقــدمه خـاور مـیــانـه جـدیـد آمـریـکا بـوده است!؟

? تـاریـخـچـــه خـبـیـثـــه حـاکـمـیـت آمـریـکا

? کِـی شـود ا یـن شب هـجــرا ن آ خِـــر (?)

? جـمـعــه سـیــاه ...

? بــد بـیــاری اورژانـسـی

? اول ، وسط ، و آخـر بازی ...

? طبیعت ، دائـم در حـرکت ...

? حکمت مـیـلاد فـرمـانـدهء قـیــام ، عـلـمـدار ، و رسـول آن ...

? خـیـلی-ها مـقـصــرنــد؟

? آرزوهای بـزرگ ِ مـیـمـون

? از شـعــار تا شـعــور ِ حـاکـمـیـت ِ آمـریــکا

? د خـتــر ِ شـیــر ِ خـُــد ا

? مَــولای ِ مَــن!

? حــزب الله عـشـق ، انـتـخـاب ، ازدواج ...

? وروجک-های این دوره ‍

? نکنه بعضیا شرم-شون بشه! ...

? بـچَـرخ تا بـچـَرخـیـم ...

? سوخت وُ سوز داره!؟ ...

? پایان ِ شَب ِ سیـَه سفید است؟!

? کـَــلـّـِـه خَـــر! ...

? روز ِ استثنائی وَ تاریخی

? عروسکهای ِ کاغذی ...

?

? نَـزدیـکی ِ د ِلـهــا ...

? در بقیع ، اشک است که سخن مى‏گوید و «حـــال» ، گویا-تر از «قــال» است و ...

? زمان ما را با خود برده است و ...

? چه ساربان ، چه کاروان-سالار ...

? درد ِ دل ِ گدایان ِ تهران ...

? مهار ِ هوَسها وَ آرزوهای ِ لجام-گسیخته، مرگ است!

? چـمـران، جـوانی تا شـهـادت

? ساده-اندیشی ِ کودکانه
نوشته شده در یکشنبه 87/1/11ساعت 2:47 عصر توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |


فهرست بیش از 300 عنوان ِِ

FARSIBLOG

از بالا به پایین ، صفحه سوم


? تصویب ِ قانون ِ کاپیتولاسیون در دولت ِ منصور

? کیان ِ خانواده در مخاطره ، چرا ؟؟؟ ...

? تـاوان ِ قـاچـاق ِ سـوخـت از حـســـاب ِ مـــردم! ...

? تـکـرار ِ مـبـــارزات ِ تـــاریـخـی ...

? ضـریـح گـمـشـده

? به این روباه ِ مَـکار هـیـچ اعتمادی نیست! ...

? چشمی که نظر نگه ندارد ...

? اوقات ِ فـَراغـَت ...

? بسیجـی ، خلوص وُ بصیرت دارد ...

? آخوند شدن چه آسون! آدم شدن چه مشکل!؟ ...

? عــذرا دیـگـــه ایـنـجـــا نـیـس! ...

? شیفتگی و جـَو-زدگی ِ افراطی ...

? کایت سیکلت! ...

? لباسهای ِ خاصّ ِ تَمایُز ِ اقلیّت-های ِ مذهبی!؟ ...

? سئوالات ِ بُهت-انگیز! ...

? خرمشهر را خدا آزاد کرد ...

? مَردُ م ِ دنیا طرفدار ِ ما هستند! ...

? بـچـهء مـَردُ م! ...

? چاکری ِ روبَـه-صفتان ِ فرصت-طلب ...

? التماس ِ دُ عـا حاج آقا! ...

? روزگاری شد وُ کـَس ، مـَرد ِ رَه ِ عشق ندید ...

? ما اهل ِ خَـلاف-مَـلاف نـیـسـّـیـم !!!

? چقدر در دنیای تبلیغات پیش-رفته-ایم ؟ ...

? صـیـــد ِِ د یـــگـــرا ن ...

? گفت و گوی آیت‌الله العظمی صانعی با تلویزیون مکزیک

? نَسل ِ خود-ساخته ...

? حـَسـرت ِ ماند ِگار ...

? بصیرت ِ بی-عمل ، وَ عمل ِ بی-بصیرت ...

? بقای مساجدی بعد از تسونامی ِ بسیار شدید!

? این تخم وُ تَـرکهء آمریکا عین غـدهء سـرطـانی همه جا پخش شده!؟ ...

? مـن که قـَهــرَم ! ...

? هاروارد چه جیزهائی را یاد نمی-دهد

? بشکن دوباره هسته را

? جـنــایـتــکار

? عـطـش وُ اشتیاق

? روایتی چند ، از پدر ِ مُـنـجــی ِ عــالـــم

? بازگشت به خویشتن! ...

? اسب چوبی چتر ِ پوشش سراسری ِ هلال ِ احمر کمتر از ? درصد! ...

? وکیل وُ مُـعـتـمــد ِ مـرد م! ???

? بقای ِ پیوند ِ محبت ...

? نقاشی ِ بـــاد ...

? چـتـر ِ تبلیغاتی ِ غرب ...

? سلحشوران ِ ما نجیب وُ صبورند ???

? آب از چشمه گل- آلود است ؛ وَ همچنان جاری ???

? مبارک بادت این سال وُ همه سال ???

? طلب ِ روز وُ روزگاری نو کنیم ...

? ما را رها کنید در این رنج بی‌حساب

? سـر ِ ا لـف ِ ا نـتـقـاد رو مـیـخـوان پــِخ پــِخ کنن به درک! ???

? ا نـگار حـقـوق ِ هـمـه غـارت شده!؟ ???

? حـفظ تاج وُ تـخـت ِ مـلـوکانـه!؟

? مـرگ وُ عـروسی فـُـقــرا ست که بی- صداست!؟ ...

? یـعـنی ا نـقــدر بی- خیـال وُ ا سـیــر شـدن!؟ ???

? یـک جـُرعـه مـِهـــر ِ بی- رنــگ !؟ ???

? دفاع از ژان والژان

? بابا ، این شُـتـُریـه که دَم ِ خونهء همه میخوابه !؟ ...

? آتـیـش بـیــار ِ مـعـــرکـــه!؟ ...

? ا ینم بهانهء بنی اسرائیلی!!! ...

? َصـد رَحـمَت به قانـون ِ جـَنـگل!؟ ...

? کمانهء تبلیغات ِ دشمنان ِ احمق !؟

? چوب رو که وَر داری ، گـــربـــه نَـــره پـــارس مـیـکـنـــه!!! ...

? صـنــدوقـخــا نــهء پَـسـتــوی نـجـیـب- زادگان ِ ...

? کـِرامـت وَ تـَواضُـع

? « خـــود ِمـــان را عـشــق است ؛ گور ِ پدر ِ ... » ! ...

? مگه تو شهر ِ هـِـرت ِ خودمون ، کم داریم!!! ...

? پــدر بـیــامـرزا آ آ ... چـی شـد!؟ ...

? اینم یــه جور زنــدگـیـــه! ...

? هـر چـه را گـویــم مـن شــرح و بـیــان ...

?

? سامری بر جای هارون نصب شد

? چشم مست ِ نیم خوابش را خماری دیگر است !

? لبخندی وُ اندیشه-ای!؟ ... (?)

? گوسفندها که با ما سرشاخ نمیـشن!!! ...

? مــن بَـلـَـتـَـم با خدا دعا کـنــم! ...

? چرا آب همیشه دست شـِـمـــر می افـتـــه!؟ ...

? آقـازاده های در حال شـــکـــوفـــا ئـــی!؟ ...

? وقتیکه آسمون قــُرُمــبــِـه مـیـشـــه!؟ ...

? مـیــراث پـر درد سر ( 2 )

? مـیـراث پـُـر درد سـر

? بـیـش ا ز ا یـن زخـم نــز نــیـــد !؟ ...

? ای‌ بازِ عرشِ‌ خوش‌ شکار

? شـیـر ِ رَبـّانـیـسـتی

? خــدای درد

? تقریبا بعد از دو دهه ، وزارت توجیهات ظهور می کند!؟

? بُــز ورزشکار!؟

? اولین بار که شیطون نقره داغ شد!؟ ...

? عدالت اختصاصی! ...

? لیلی مرد نبود وُ زن بود!!!

? آرزوی یه کپر!

? یه نونی به ما برسونین!

? وقتشه یه چُرت راحت بزنیم!؟

? کم کم بمیریم!؟ ...

? پیوندی ها
نوشته شده در یکشنبه 87/1/11ساعت 2:43 عصر توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |