اردیبهشت 1388 - در دوران بـــرزخی ...


در دوران بـــرزخی ...

 


نوشته شده در سه شنبه 88/2/8ساعت 7:26 عصر توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

 

 

فارسی بلاگ

 سیاسی ، فرهنگی-اجتماعی ، مذهبی ، وَ ...

آرشیو دو ماهه اخیر در میهن بلاگ

87/12/08 _ 88/02/08

فارسی بلاگ
 

 

 

 

 

  

? اگر عاشقی کنی وُ جوانی ...

? تولستوی و مقایسه‌ای میان اسلام و مسیحیت ..

? به چه چیز اعتماد کنند؟ ...

? عُمر ما را مهلت ِ امروز وُ فردای تو نیست ...

? به مرگ بگیر که به تب راضی بشه! ...

? آرامش خاطر در درشکه-های ...

? این گوسفندها دیگه گرگ شده-اند!

? مذهب علیه مذهب

? گلی به گوشه جمال شما ...

? وُ از پاهای برهنه وُ زخمی بی-خبر ...

? قبل از آن لحظه تکرار نا-شدنی ...

? نه این دل کندن آسان است وَ نه آن « دل-دادن » ...

? کاش بیمار ما فقط تورم وُ ... داشت! ...

? وَ این همه غربت یاران امام ...

? بجای پاک کردن صورت مسئله ...

? الو الو کربلا

? شـکـسـتـن تـابـوی ِ مـذاکـره بـا آمریکا وَ تـخـریـب دیـگـران! ...

? پـاراچـنـار ِ پاکستان ، غـزه دوم

? همین صد سال اولش سخته! ...

? شاه سلطان حسین-ها مگر منطقی جز خود-سری وَ چماق استبداد داشته-اند؟

? نا- ُرفقای ِ انقلابی ، دوستان نادان ، وَ رفیقان اهل معرفت ...

? جامعه ما عقلانیت سیاسی و غیر سیاسی مطلوبی ندارد

? مَسحـُور این اقـتدار شده-اید؟ ...

? پشت پرده یک جریان فکری! ...

? در اولین فـرصت

? پایان دو دهه سکوت

 


نوشته شده در سه شنبه 88/2/8ساعت 7:15 عصر توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

 

فارسی بلاگ

 سیاسی ، فرهنگی-اجتماعی ، مذهبی ، وَ ...

آرشیو دو ماهه اخیر در میهن بلاگ

87/12/08 _ 88/02/08

فارسی بلاگ
 

 

 

 

 

  

? اگر عاشقی کنی وُ جوانی ...

? تولستوی و مقایسه‌ای میان اسلام و مسیحیت ..

? به چه چیز اعتماد کنند؟ ...

? عُمر ما را مهلت ِ امروز وُ فردای تو نیست ...

? به مرگ بگیر که به تب راضی بشه! ...

? آرامش خاطر در درشکه-های ...

? این گوسفندها دیگه گرگ شده-اند!

? مذهب علیه مذهب

? گلی به گوشه جمال شما ...

? وُ از پاهای برهنه وُ زخمی بی-خبر ...

? قبل از آن لحظه تکرار نا-شدنی ...

? نه این دل کندن آسان است وَ نه آن « دل-دادن » ...

? کاش بیمار ما فقط تورم وُ ... داشت! ...

? وَ این همه غربت یاران امام ...

? بجای پاک کردن صورت مسئله ...

? الو الو کربلا

? شـکـسـتـن تـابـوی ِ مـذاکـره بـا آمریکا وَ تـخـریـب دیـگـران! ...

? پـاراچـنـار ِ پاکستان ، غـزه دوم

? همین صد سال اولش سخته! ...

? شاه سلطان حسین-ها مگر منطقی جز خود-سری وَ چماق استبداد داشته-اند؟

? نا- ُرفقای ِ انقلابی ، دوستان نادان ، وَ رفیقان اهل معرفت ...

? جامعه ما عقلانیت سیاسی و غیر سیاسی مطلوبی ندارد

? مَسحـُور این اقـتدار شده-اید؟ ...

? پشت پرده یک جریان فکری! ...

? در اولین فـرصت

? پایان دو دهه سکوت