آبان 89 - در دوران بـــرزخی ...


در دوران بـــرزخی ...

 

 

 

وقتی مسوولان می‌گویند گرانی نداریم 

 شاهد رشد قیمت‌ها می‌شویم  

 

 

 

 روی عنوان کلیک کنید!

 

« تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی »

 

 

 

 

 


نوشته شده در یکشنبه 89/8/30ساعت 4:15 عصر توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

 

 

 

   احـــتـــــکـــــــا ر  

 

http://farsiblog.mihanblog.com/post/1682 

« تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی »

 

 

 

 


نوشته شده در یکشنبه 89/8/30ساعت 3:43 صبح توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

 

 

 

 محکوم به اعدام!

 

http://farsiblog.mihanblog.com/post/1680 

 

« تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی »

 

 

 


نوشته شده در یکشنبه 89/8/30ساعت 1:24 صبح توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

 

 

 

 سایت نازی ها در ایران رفع فیلتر شده؟! ...

 

http://farsiblog.mihanblog.com/post/1677

 

 

« تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی »

 

 

 

 


نوشته شده در جمعه 89/8/28ساعت 1:32 عصر توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

 

 

 


 

 

 از کنار کیسه-ها وَ جعبه-های یورو به سادگی نگذریم!؟

 


 

  روی عنوان کلیک کنید!

« تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی »

 


نوشته شده در پنج شنبه 89/8/27ساعت 10:59 عصر توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

 

 

 

 آیت الله هاشمی: دشمنان دانا ، دوستان نادان؟! ...

 

  روی عنوان کلیک کنید!

 

« تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی »

 

 

 

 


نوشته شده در پنج شنبه 89/8/27ساعت 12:11 عصر توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

 

 

 

 حقوق زندانیان به‌ خوبی رعایت نمی‌شود ...

 

 روی عنوان کلیک کنید!

 

 

 

 

 


نوشته شده در پنج شنبه 89/8/27ساعت 2:3 صبح توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

 

 

 

 جناب « رییس کل » ، چـائـی دوم!!! ...

 

 

 روی عنوان کلیک کنید! ...

 


نوشته شده در چهارشنبه 89/8/26ساعت 12:36 عصر توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

 

 

 

وقتی که تو مهربان و صمیمی جویای حال منی، چگونه ناامید شوم!


نوشته شده در سه شنبه 89/8/25ساعت 4:27 عصر توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |