فقر ا?نه که ... - در دوران بـــرزخی ...


در دوران بـــرزخی ...

 

  بسم الله الرحمن الرحیم  


    فقر ا?نه که ...   

 

 

  جهت مراجعه به مرجع متن، یا عنوان اصلی، به پیوند فوق اشاره کنید 

نتیجه تصویری برای فقر ا?نه که

  جهل وُ بی-تفاوتی ...

نتیجه تصویری برای فقر ا?نه که

تصویر مرتبط

  جماعتی که خود را بخواب زده-اند ...

نتیجه تصویری برای فقر ا?نه که

نتیجه تصویری برای فقر ا?نه که

  چشم وُ هم-چشمی ... 

نتیجه تصویری برای فقر ا?نه که

  چشم-بسته هر غذای روحی را میخورند ... 

نتیجه تصویری برای فقر ا?نه که

 

http://s5.picofile.com/file/8115897126/DUSTE_N8D8N_1.jpg

  خلق را تقلیشان بر باد داد ... 

نتیجه تصویری برای فقر ا?نه که

  تمسخر اهل بصیرت ... 

نتیجه تصویری برای فقر ا?نه که

  سرانجام احمق ِ خودبین ... 

 

    فقر ا?نه که :
دوتا النگو تو? دستت باشه و دوتا دندون خراب تو? دهنت.
فقر ا?نه که:
روژ لبت زودتر از نخ دندونت تموم بشه.
فقر ا?نه که :
ماجرا? عروس فخر? خانوم وُ زن ص?غه ا? پسر وسط?ش رو از حفظ باش? اما تار?خ کشور خودت رو ندون?.
فقر ا?نه که :
تو? خ?ابون آشغال بر?ز? و از تم?ز? خ?ابونها? اروپا تعر?ف کن?.
فقر ا?نه که :
ماش?ن چهارصد م?ل?ون تومان? سوار بش? و قوان?ن رانندگ? رو رعا?ت نکن?.
فقر ا?نه که :
دم از دموکراس? بزن? ول? ، تو خونه بچه ات جرأت نکنه از ترست بهت بگه که ”بر حسب اتفاق قاب عکس مورد ع?قه ات رو شکسته”..
فقر ا?نه که :
ورزش نکن? و به جاش برا? تناسب اندام از غذا نخوردن و جراح? ز?با?? و دارو کمک بگ?ر?.
فقر ا?نه که :
در اوقات فراغتت به جا? سوزاندن چرب? ها? بدنت بنز?ن بسوزان?.
فقر ا?نه که :
کتابخانه خونه ات کوچکتر از ?خچالت باشه.
فقر ا?نه که :
به جا? کمک به ?ه آدم? که ن?ازمند کمکه، موبا?لت رو درب?ار? و ازش ف?لم و عکس بگ?ر??.
 

  تهیه وَ تدوین: عـبـــد عـا صـی نوشته شده در یادداشت ثابت - جمعه 96/6/18ساعت 3:25 صبح توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |