قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند، بخشندگان را دوست مي دارد؛ پس دوستشان بداريد و بخيلان را دشمن مي دارد؛ پس دشمنشان بداريد [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت