شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ پـيـــونـــد اسـمـــاعـيـــل-گـونـــه-ي تـــو با فـــرزنـــدان ابـــراهـيـــم، خـجـسـتـــه وُ مـبـــارک ... به گزارش جماران، پيکر علي قانع آتش نشان 36 ساله اي که در عمليات مهار آتش در زيرزمين ساختماني در جنت آباد به شهادت رسيد؛ امروز صبح از مقابل منزلش تشييع شد.


تسبیح دیجیتال
عبـد عاصـي
رتبه 94
1 برگزیده
50 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عبـد عاصـي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top