آذر 84 - در دوران بـــرزخی ...


در دوران بـــرزخی ...

 

 

 

 

چشم مست ِ نیم خوابش را 

 

 خماری دیگر است !  

 

 

       « نوشته: محمد رضا عبدوس »

  لـوح دانـشـجـو  

 

سلام.

بابا یکی به داد این سایت برسه!؟ داستان منحصر به فردی را که پرشن بلاگ ، راحت پذیرفت ، این سایت حتی نتوانست در چند قسمت کوتاه بپذیرد. زحمتکشان پارسی بلاگ ، لطفا بیشتر تلاش کنید.

متشکرم ،

عـبــد عـاصـی.

 


نوشته شده در یکشنبه 84/9/27ساعت 7:38 عصر توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

 

  

 لبخندی وُ  اندیشه-ای !؟ ...

(۴)

 

  

  

 

  

 

 

   

 تهیه و تدوین: عـبــد عـا صـی
 
 

 

سلام عزیز برادر ،
پیامی ، کلامی دارید ، بفرمائید ،
چاپار ِ برقی اینجاست

 

 

 


نوشته شده در شنبه 84/9/26ساعت 8:2 عصر توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

 

  

 زهرخندی وُ  قـَدَ مــی !؟ ...

(۲)

 

  

 بَــدِه!؟ ... ۳ سوته، با یـِـه زنگ، 

 خرج یـِـه سال-ات در اومد!؟ ...

 

 

 

  نَـنِـه!؟ ... دونـِه-ای ۱۰ تومن آخرش ... 

 سوپر ِما، روزی ۳۰ تا، به زور آب میشه! ...

 

 

 

   

 تهیه و تدوین: عـبــد عـا صـی
 

 

سلام عزیز برادر ،
پیامی ، کلامی دارید ، بفرمائید ،
چاپار ِ برقی اینجاست

 

 

 


نوشته شده در شنبه 84/9/26ساعت 3:26 صبح توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

 

  

 لبخندی وُ اندیشه-ای!؟ ...

(۲)

 

  

 

 

 

 

 

  نگران نباش عزیزم ، مامانت راحت خوابیده!!! ... 
   

 تهیه و تدوین: عـبــد عـا صـی
 

 

سلام عزیز برادر ،
پیامی ، کلامی دارید ، بفرمائید ،
چاپار ِ برقی اینجاست

 

 

 


نوشته شده در چهارشنبه 84/9/23ساعت 9:31 عصر توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

 

  

 لبخندی وُ 

 شاید قـَـدَ مــی !؟ ...

 (۲)

 وقت طلاست!؟ ۰۰۰ 

  

 

 

 و فرصتی طلائی! ۰۰۰ 

 

 

 


   

 تهیه و تدوین: عـبــد عـا صـی
 

 

سلام عزیز برادر ،
پیامی ، کلامی دارید ، بفرمائید ،
چاپار ِ برقی اینجاست

 

 

 


نوشته شده در چهارشنبه 84/9/23ساعت 7:2 صبح توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

 

 

 

 زَهرخندی وُ 

 شاید اندیشه-ای!؟ ...

 

 خدا مرگم بده مادر!!! ... از حالا!؟ ...

  

 

 

پارکینگ بزرگی که افزایش مشتری-اش ،

فقط سالی چند ۱۰۰٫۰۰۰ تاست!؟ ...

 

  

 


   

 تهیه و تدوین: عـبــد عـا صـی
 

 

سلام عزیز برادر ،
پیامی ، کلامی دارید ، بفرمائید ،
چاپار ِ برقی اینجاست

 

 

 


نوشته شده در دوشنبه 84/9/21ساعت 9:2 عصر توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

 

 

 

 لبخندی وُ شاید اندیشه-ای!؟ ...

 

 خدا مرگم بده!!! ... از حالا!؟ ...

  

 

 

  

 


 

 
 
 تهیه و تدوین: عـبــد عـا صـی
 

 

سلام عزیز برادر!؟ پیامی ، کلامی دارید ، بفرمائید ، چاپار ِ برقی اینجاست

 

 

 


نوشته شده در دوشنبه 84/9/21ساعت 1:11 صبح توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

 

 

 

« عـبــد عـا صـی »

 

     برخی وبـلاگـهــای مـن  

 

 


نوشته شده در شنبه 84/9/12ساعت 7:24 صبح توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

 

 

 

 

به امید تـأ سّـی  به مسلک معصمومین صلوات الله علیهم ، گهــری چند ، از شـهـیــد این ایام ،

امام جعفر صادق ، تقدیم می شود :

 

عوا مل  تیره  روزی 

    سه کس زندگى را تیره و تار می کنند :

زمامدار ستمگر ، همسایهء بد ، و  زن بى شرم و بدزبان 
ثـلاثه تکدر العیش : السلطان الجائر, والجار السـوء و المراه البذیه. 

    شیوه انتخاب دوست  
   رفاقت ، چند حدود دارد ، کسى که تمام آن را ندارد ، دوستی-اش کامل نیست , و آن کس که هیچ یک از این حدود را ندارد ، اساسا دوست نیست :
  
1 ـ ظاهر و باطن رفیق , باید نسبت به تو یکسان باشد. 
  2 ـ
زیبایى و آبروى تو را جمال خود بیند ، و نازیبایى تو را نازیبایى خود بداند. 
  3 ـ رسیدن به مال یا مقام , دوستی او را نسبت به تو تغییر ندهد. 
  4
ـ در عالم رفاقت , از آنچه دارد , نسبت به تو مضایقه  نکند.
  5 ـ در مصیبت و گرفتاری تو را ترک نکند.

        انواع رفیق :

  1- رفیق عاقل کسى است که مانند غذا به او نیاز داری.

  2- رفیق احمق کسى است که وجودش براى انسان به منزله بیمارى ، مزاحم و رنج آور است.
  3- رفیق روشن بین و خردمند کسى که وجودش به منزله داروى شفا بخش است.

 

      جوانان

    جوانان زودتر از دیگران به خوبیها روى مى آورند. سفارش مى کنم شما را که, با جوانان به خوبى و نیکویى رفتار کنید, چرا که آنان نازک دل و عاطفى ترند. 
 انهم اسرع الى کل خیر. اوصیکم بالشبان خیرا, فانهم ارق افئده.

 

     فـرصـت

هرکس فرصت بدست آمده را به انتظار فرصتی بهتر ، یا فرصتی دیگر به تإخیر اندازد ، روزگار همان فرصت را نیز از او برباید ؛ زیرا کار ایام ، بُردن است و َروش زمان ، از دست رفتن.

 

 

      جلوه و چهره اسلام : 

    اسلام برهنه است ؛ لباسش : حـیــا ،

 زیورش َوقـــار ،

جوانمـردى-اش :  عمـل صالـح ،

 و ستونـش : پارسایى ... 

و براى هر چیزى پایه اى است و پایه اسلام ، دوستى ِ ما اهل بـیت است .

الاسلام عریان فلباسه الحیاء وزینته الـوقـار و مـروته العمل الصالح و عماده الـورع و لکل شـىء اسـاس و اسـاس الاسلام حبنا اهل البیت.


  بزرگى و حشمت

بزرگی و حشمت در سه چیز است :
    فـرو خـوردن خشم , عفو وُ گذشت بد کـردار , کمک و صلهء رحـم بـا جـان و مـال.

ثلاث مـن کـن فیه کـان سیـدا : کظم الغیظ والعفـو عن المسیىء والصله بـالنفـس والمـال. 

 

 

 « تهیه و تدوین : عـبــد عـا صـی »  

 

  بـرخـی وبـلاگـهــای مـن  

 

 
 

 

نوشته شده در یکشنبه 84/9/6ساعت 10:35 عصر توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

 

 

« تهیه و تآلیف: عـبــد عـا صـی »

  بـرخـی وبـلاگـهــای مـن    

 

 


نوشته شده در شنبه 84/9/5ساعت 6:51 عصر توسط عبـد عاصـی| نظرات ( ) |

   1   2      >